Forenklet skjema

Dette er et forenklet skjema. Har du mer utfyllende informasjon om ditt flytteoppdrag anbefaler vi deg at du benytter vårt utfyllende skjema her.

UTFYLLENDE SKJEMA
1 Adresse
Navn
Telefon
Flytter fra
Flytter til
Flytter fra adresse
Flytter til adresse
Fra postnummer
Til postnummer
Fra poststed
Til poststed
Nåværende kvadratmeter
Til kvadratmeter
Merknader (annen informasjon som kan være til hjelp for oss når vi sender deg tilbud)
0 /
Forrige trinn
Neste trinn